34. nedeľa A 2017Kristovo kráľovstvo je vo vnútri človeka. Pokiaľ sa mu človek podvolí, premieňa jeho život, a to vníma i naše okolie. Nemusíme presviedčať druhých, že Kristus je Kráľom, musíme o tom presvedčiť seba samých, nechať ho kraľovať vo vlastnom živote.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
V pondelok v  Horných Lefantovciach bude katechéza o sv. omši.
V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.
Celé Adventné obdobie bude pre našu farnosť duchovnou obnovou, ktorou sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista prostredníctvom prednášok v jednotlivé dni. Obnovu začneme ešte pred začiatkom Adventu v tomto týždni, a to vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

27.11. – 03.12.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 00 ďakovná za dožitých 60 rokov manželstva.

UTOROK –
Dolné Lefantovce
o 18 00 ďakovná za 50 rokov života.

STREDA –
Horné Lefantovce o 18 00 ďakovná za Božiu pomoc.

ŠŠTVRTOK – Sviatok sv. Ondreja, apoštola –
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci december –
Horné Lefantovce o 18 00 za † Annu Vargovú s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA –
Horné Lefantovce o 7 30 za † Karola Šmiriaka s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – 1. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Pavla a Jolanu Bilických.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Na budúcu nedeľu budem požehnávať adventné vence, vystavené v kostoloch farnosti. Na požehnanie si môžete priniesť aj svoje vlastné vence.

     V mesiaci december sa potrebujeme pripraviť na narodenie Ježiša v našich srdciach. K tomu sa nám ponúka i príležitosť k sv. spovedi: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny pred sv. omšami (podľa možnosti).
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: Do štvrtka, prosím, nahláste u mňa starých a chorých na predvianočné spovedanie v piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy