4. nedeľa A 2017 Blahoslavenstvá ukazujú cestu k šťastnému, pravému životu, i keď niekedy pretkanému utrpením a bolesťou, ako nám dosvedčuje záverečné blahoslavenstvo o prenasledovaných, čím rastie naša viera a dôvera v Božiu silu a pomoc.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245-279, Dolné Lefantovce č. domov 1-19.
V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

30.01. – 05.02.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30.

UTOROK – Spomienka sv. Jána Bosca, kňaza
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Ľudovíta Vargu.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30 za † Martina a Etelu Vargových a deti.

ŠŠTVRTOK – Sviatok Obetovania Pána – Hromnice        
Dolné Lefantovce o 17 00 za † Karola a Helenu Žáčikových a Veroniku.
Horné Lefantovce o 18 00 za zdravie a Božiu pomoc pre Marka a Ľuboša s rodinou.
Deti a mládež sa zhromaždia pred sv. omšami pod chórom, kde sv. omša začína obradom požehnania sviec. Veriaci  si nechajú sviece u seba. Tie im budú na pokyn kňaza zapaľovať miništranti.
Počas sv. omše vo farskom kostole budú prvoprijímajúce deti našej farnosti predstavené farskému spoločenstvu a svojím sľubom vyjadria snahu svedomito sa pripraviť na prvé stretnutie s Ježišom v Eucharistii, v čom im budú pomáhať rodičia a farské spoločenstvo, čo vyjadria tiež sľubom.

PIATOK – Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
–                   Prvý piatok v mesiaci február
Dolné Lefantovce o 17 00.
Horné Lefantovce o 18 00 za † z rodín Čergeťovej, Magátovej a deti.
Počas sv. omší sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami – svätoblažejské požehnanie.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA – 5. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † z rodín Veseličovej a Adamčíkovej a duše v očistci.

     Sviatostné zmierenie nás hlbšie spája s Božou láskou a naším rozhodnutím zmeniť svoj život, a tak sebe vrátiť to, čo nás robí podobnými Bohu – sviatostnú milosť, čistotu svojho srdca a duše: príležitosť hodinu pred sv. omšami – v pondelok, utorok a v stredu, vo štvrtok a v piatok pol hodiny v Dolných Lefantovciach, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

 

 

Blahoslavení tí,
čo šíria pokoj

 

Blahoslavení tí,

ktorí nežíznia po moci.
Vedia, že človek má ruky, aby odpúšťali,
ale nie päste, aby udierali.

Blahoslavení tí,

ktorí stoja tam, kde sú slabí,
kde sú ľudia obeťou iných ľudí,
a ktorí neúnavne vystupujú proti zneužívaniu moci.

Blahoslavení tí,

ktorí zohýbajú špirálu násilia na špirálu priateľstva a lásky.
Sú ako voda v rieke, ktorá pohládza ostré skaly.
Nežným násilím získavajú srdcia ľudí.

Phil Bosmans

Informačný servis nitrianskej diecézy