4. veľkonočná A 2017      Nedeľa Dobrého pastiera nás privádza k zamysleniu, že Boh pozná každého po mene a nikdy si nás navzájom nespletie, pretože je ako pastier, ktorý dobre pozná svoje ovce. Nám sa však môže stať, že ho nespoznáme ani po hlase, ktorým sa nám prihovára a volá nás.
Dnes o 14 00 bude vo farskom kostole májová pobožnosť a po nej vystavená k poklone Oltárna sviatosť.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
Sv. omše v latinčine budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok Dolných Lefantovciach.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

08.05. – 14.05.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Antona Pavlíka.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Marcela, Rozáliu, syna a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Bohumila Čergeťa, rodičov Františka a Jozefínu a Valériu.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Máriu a Jozefa Vendlekových.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA – Ľubovoľná spomienka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa a Veroniku Hanusových a deti.
Po sv. omši sa pomodlíme fatimskú pobožnosť.
Horné Lefantovce o 16 00 sobášna sv. omša.

NEDEĽA – 5. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona Gažiho a rodičov Gažiových a Ťažárových.

Láska

Informačný servis nitrianskej diecézy