5. nedeľa A 2017      Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca.
Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280-314, Dolné Lefantovce č. domov 20-39.
V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

06.02. – 12.02.2017

PONDELOK – Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 17 30 za † Františka a Annu Toriškových a rodičov z oboch strán.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 17 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Dezidera a Helenu Tóthových, brata Antona a rodičov z oboch strán.

PIATOK – Spomienka sv. Školastiky, panny
Horné Lefantovce o 17 30 za † Michala a Pavlu Vaňových.

SOBOTA – Spomienka preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
–                    25. svetový deň chorých
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodín Kováčovej, Lenártovej a syna Vladimíra.
V prípade priaznivého počasia ukončíme sv. omšu pobožnosťou k Lurdskej Panne Márii pri Lurdskej jaskyni.

NEDEĽA – 6. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Gašpara a Alžbetu Košťálových, súrodencov a rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy