Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich sr5. veľkonočná A 2017dciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.
V stredu sa vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí zoznámime s misijným dielom detí.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

15.05. – 21.05.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 za † Petra Pavlíka a rodinu Pavlíkovú.

UTOROK – Spomienka sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Marcela Németha a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30 za † Richarda Torišku a Helenu Arpášovú.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jána Jánošíka a rodičov.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa a Veroniku Hanusových.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Máriu Hamplovú a rodičov.

NEDEĽA – 6. veľkonoč
Dolné Lefantovce o 8 00 za † rodičov Šiškových, Tóthových, deti a Matúša.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy