Dnešné6. nedeľa A 2017 evanjelium nám pripomína, že čnosti kresťana nie sú nejaké nadľudské, hrdinské činy, ale každodenné verné odpovedanie na volanie Božej lásky.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316-349, Dolné Lefantovce č. domov 40-59.
V tomto týždni bude možné zúčastniť sa sv. omší v latinčine: v pondelok Horné Lefantovce, v utorok Dolné Lefantovce. Prineste si so sebou, prosím, brožúru s textami latinskej sv. omše.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

13.02. – 19.02.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Františka Báleša a rodičov, rodičov Štadlerových a brata Milana.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Valériu Čergeťovú, Bohumila a rodičov.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30 † Andreja, Gejzu a Helenu.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 17 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Štefana a Máriu Obertášových a rodinu.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 zádušná za † Emíliu Balogovú.

NEDEĽA – 7. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † z rodín Vincúrovej a Obertášovej.

Informačný servis nitrianskej diecézy