7. nedeľa A 2017     Božie slovo nás učí s nádejou túžiť po tom, čo očakávame, aby sme uprostred premien nášho života pevne priľnuli k tomu, v čom je pravá radosť a jediná pevná opora. I dnes Boh chce a môže prehovoriť do konkrétnej životnej situácie každého z nás, chce nám ukázať, v čom je a v čom nie je pravá radosť a ako sa môžeme v praxi opierať o Boha.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350-415, Dolné Lefantovce č. domov 60-79.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

20.02. – 26.02.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Júliusa Vincúra.

STREDA – Sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
Horné Lefantovce o 17 30 † Karola a Jozefínu Kováčových a syna Pavla.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Dolné Lefantovce o 17 30 ďakovná za dožitých spoločných 40 rokov manželstva.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Pavla a Máriu Betákových, Jána a Máriu Ostrožlíkových a deti.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Tibora a Ľudmilu Kuššových, sestru Evu a rodičov.

NEDEĽA – 8. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Irenu a Dezidera Čergeťových a sestru Júliu.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

NajšťastnejšíOdpustenie

Informačný servis nitrianskej diecézy