7. veľkonočná A 2017    Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva aj na nás.
Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.
Letné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah letných kántrových dní je Za jednotu kresťanov alebo Za kňazské a rehoľné povolania.
V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

29.05. – 04.06.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Kuššovú a Koišovú.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30.

ŠŠTVRTOK – Spomienka sv. Justína, mučeníka
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa a Marcelu Režových a syna Ľudovíta s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci jún
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jozefa, Veroniku, Lýdiu a Pavla s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA – Spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 7 30 za † Aladára Balážiho a syna Igora.
Na záver sv. omše bude fatimská pobožnosť.

NEDEĽA – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého
Dolné Lefantovce o 8 00 ďakovná za 50 rokov manželstva.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Zavŕšením veľkonočného tajomstva je zoslanie Ducha Svätého. Pôsobí aj dnes v našom živote, najviac však cez sviatostné milosti. Obnovme sa ním aj my vo sviatosti zmierenia: príležitosť hodinu pred sv. omšami, v sobotu a v nedeľu pol hodiny.
     SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy