Najsvätejšia Trojica A 2017Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany – našej spásy.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 140–159.
V utorok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

12.06. – 18.06.2017

PONDELOK
Horné Lefantovce
o 18 30 ďakovná za prežité roky s prosbou o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

UTOROK – Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 30.
Na záver sv. omše bude fatimská pobožnosť.

STREDA
Dolné Lefantovce o 18 30.
Večerná sv. omša je zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

ŠŠTVRTOK – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krviBožie Telo prikázaný sviatok
Horné Lefantovce o 18 30 za farnosť.
Deti – dievčatá a chlapcov – prosím, aby si priniesli lupienky z kvetov na eucharistickú procesiu, ktorá sa bude konať pri jednotlivých oltárikoch.
Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Ctime túto sviatosť slávnu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Karola, Karolínu a deti.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30.

NEDEĽA – 11. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Marciho.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Sláva tebe, Otec, ktorý si mocou svojej lásky stvoril svet a vyformoval si nás na svoj obraz a na svoju podobu.
Sláva tebe, jediný splodený Syn, ktorý si vo svojej múdrosti vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť, aby si nás priviedol do Božieho kráľovstva.
Sláva tebe, Duch Svätý, ktorý si nás vo svojom milosrdenstve posvätil v krste. Ty pôsobíš, aby si v nás utváral nový začiatok každý deň znovu.
Sláva tebe, Najsvätejšia Trojica, Ty si vždy bol, ty si a vždy budeš rovnako veľký Boh až do konca vekov.
Uctievame ťa, chválime ťa, vzdávame ti vďaky, pretože si láskavo zjavil hĺbku svojho tajomstva nehodným, pokorným, maličkým.
Daj, aby sme kráčali vo viere a radostnej nádeji až do dňa, keď budeme smieť žiť v plnosti tvojej lásky a naveky kontemplovať to, čo tu na zemi veríme: Boh je Otec, Syn a Duch! Sláva ti!

Informačný servis nitrianskej diecézy