Boh sa stáva človekom a prichádza s jasným cieľom – zachrániť človeka a otvoriť mu nebo. Cirkev na celom svete sa raduje z neuveriteľnej udalosti, ktorá hovorí o tom, aký je Boh a aký má vzťah k človeku.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70-104, Dolné Lefantovce č. domov 100-119.
V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalšej osoby, ktorá ohlasovala evanjelium svojím životom.

LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK – Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka
Dolné Lefantovce o 8 00 za † z rodín Vincúrovej, Gažiovej a Piterkovej.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za dožitých 70 rokov s prosbou o zdravie a Božiu pomoc.
Popoludní bude prebiehať od 14.00 hod. v našej farnosti koledovanie Dobrej noviny prostredníctvom detí našej farnosti. Prosím tých, ktorí sa prihlásili, aby boli popoludní doma. Tí, ktorí sa chcú ešte prihlásiť, môžu tak ešte urobiť.

UTOROK – Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Annu a Jozefa Mošaťových, deti a vnučku.

STREDA – Sviatok Svätých neviniatok, mučeníkov
Horné Lefantovce o 17 30 za † Jozefa a Alžbetu Zaťkových a duše v očistci.

ŠŠTVRTOK – Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Jozefínu Mikulovú.

PIATOK – Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Horné Lefantovce o 17 30 za † Gabriela Hupku a Pavla Turčeka.
Vo sv. omši bude požehnanie rodín manželov, ktorí prijali sviatosť manželstva. Manželia, ktorí si chcú obnoviť takto svoje manželské sľuby, nech sa počas sv. omše posadia alebo postavia vedľa seba.

SOBOTA – Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec občianskeho roku
Dolné Lefantovce o 15 00.
Horné Lefantovce o 16 30 s ďakovnou pobožnosťou obetovaná za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti i za všetkých veriacich, ktorí sa starajú o zveľadenie farnosti.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získa sa obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vo farskom kostole bude o 23 30 adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a o 24 00 bude eucharistické požehnanie, ktorým vstúpime do Nového roku. Všetci ste srdečne pozvaní!

NEDEĽA – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový ro
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Gustáva a Valériu Lacuškových a deti.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

Všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave chrámov farnosti k dôstojnému sláveniu liturgií Vianočného obdobia, obetovali svoj čas, nech dobrotivý Boh požehná ich úsilie a obdarí svojimi darmi, ktoré prináša prostredníctvom narodenia svojho Syna.

Informačný servis nitrianskej diecézy