Nový kalendárny rok začíname každoročne pod ochranou Panny Márie, ktorej ho chceme zveriť. Ona nám prináša pokoj, ktorý nám môže vyprosiť u svojho Syna. Ten ho svojím príchodom priniesol všetkým ľuďom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105-139, Dolné Lefantovce č. domov 120-139.

LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK – Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Horné Lefantovce o 17 30 za † Františka Farkaša a rodičov.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Štefana a Máriu Bulejkových a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30.

ŠŠTVRTOK
Horné Lefantovce o 17 30.
Večerná sv. omša je z nasledujúcej slávnosti.

PIATOK – Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Jána a Irenu Lacenových a starých rodičov z oboch strán.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Počas sv. omší sa bude požehnávať trojkráľová voda.
Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, nech sa do štvrtku zapíše na papier v predsieni kostolov.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † z rodín Ťažárovej a Vargovej.

NEDEĽA – Sviatok Krstu Krista Pána
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Danielu Hruboňovú.
Vo sv. omši bude obnovenie krstných sľubov, k čomu si môžete priniesť vlastné krstné sviece alebo iné, čím môžeme vyjadriť autenticitu sviatosti krstu a pripomenúť si vlastný krst.

     Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné a začína Cezročné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo v osobitnej kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára) a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

     Nový rok je vždy príležitosťou začať odznova. Nech sa to prejaví aj našou snahou začať nový život s Kristom cez sviatosť zmierenia: príležitosť pol hodiny pred sv. omšami, v utorok v Dolných Lefantovciach hodinu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
Vo štvrtok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

 

Modlitba za rok 2017


Aby dobrých ľudí  bolo dosť,

aby sme žili iným pre radosť,
aby deti netrpeli,
aby mladí neumreli,
aby zdravie víťazilo,
aby sme sa správali k sebe milo,
aby sme mali veľa síl,
aby sme zažili pekných chvíľ,
aby sme vedeli pomocnú ruku dať
a aby sme sa nezabudli smiať.

Požehnaný celý nový rok želá a vyprosuje
Váš  Jozef Holka

Informačný servis nitrianskej diecézy