Turíce A 2017Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes pripomenúť.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

05.06. – 11.06.2017

PONDELOK – Svätodušný pondelok
–                            Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 30 za † kňaza Alojza Adamca a rodičov.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Antona a Elenu Žáčikových a rodičov.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Margitu a Mateja Fikselových.

ŠŠTVRTOK – Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Dolné Lefantovce o 18 30 v kaplnke Povýšenia svätého Kríža za † arcibiskupa Vojtecha Bartakoviča pochovaného v krypte pod kaplnkou pri príležitosti 225. výročia jeho narodenia (9.4.1792), 144 rokov od úmrtia (30.5.1873) a pohrebu (4.6.1873).

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Felixa a Máriu Vargových.

NEDEĽA – Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

     Nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné a začína Cezročné obdobie a od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Rozlišovať v tvojom svetle

Môj Bože, nerobím to, čo chcem, a robím to, čo nechcem.
Odkladám veci a nedokážem sa rozhodnúť.
Potom je však už príliš neskoro a je rozhodnuté bezo mňa.
Neriadim svoj život, ale ho ako po šnúre vedie niekto iný a neviem kto ani kam.

Daj mi, prosím, svojho Ducha Svätého,
svoje svetlo, aby som rozlišoval:

prvoradé od druhoradého,
dobré od zlého,
pravdu od klamstva,
správne od nesprávneho,
prežívané od citového,
teba, môj Bože, od toho, čo chce byť mojím bohom,
tvoj hlas od dojmov,
tvoju nádheru od pompéznosti nepriateľa,
to, čo slúži tvojmu kráľovstvu, od toho, čo mu škodí,
to, čo ma s tebou spája, od toho, čo ma od teba vzďaľuje,
to, čo vlastním, od toho, čo vlastní mňa,
tvoj súd od môjho odsudzovania,
tvoje zmilovanie od mojej ľahostajnosti,
stálosť od tvrdohlavosti,
nepominuteľné od pominuteľného,
posledné od predposledného,
a tvoje darované nebo od tvojho vytvoreného neba.

Odolávam hlasom , ktoré mi chcú nahovoriť,
že sa jedno nedá odlíšiť od druhého.

Daj mi dobrú vôľu a schopnosť,
daj mi odvahu, silu a dôveru,
aby som sa správne rozhodoval a vybral si to,
k čomu si ma povolal, čo mi chceš darovať
a čo mňa i mojich blížnych privedie k tebe. Amen.

Georg Lengerke

Informačný servis nitrianskej diecézy