Nedeľa Krstu Krista Pána nám pomáha uvedomiť si svoje krstné poslanie a jeho zodpovednosť v živote farského spoločenstva.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140-174, Dolné Lefantovce č. domov 140-159.
V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalších osôb, ktoré ohlasovali evanjelium svojím životom.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach Vás pozývam na katechézy, ktorých témou bude sv. omša.

LITURGICKÝ PREHĽAD

PONDELOK
Horné Lefantovce o 17 30 za † Pavla Ďurguta.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 17 30.

STREDA
Horné Lefantovce o 17 30 za † Antona a Máriu Košťálových, synov a rodinu Kováčikovú.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 17 30 za † Helenu Gažiovú a rodičov.

PIATOK
Horné Lefantovce o 17 30.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Viliama a Hermínu Sajkových a syna Jozefa.

NEDEĽA – 2. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Katarínu a Imricha Krajčíkových a synov Michala a Jána.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy