Veľkonočná nedeľa A 2017Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, čo nás neustále pozýva stretávať sa so zmŕtvychvstalým Kristom.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce č. domov 180-200.
V stredu budeme vo farskom kostole pri sv. omši za účasti detí pokračovať v poznávaní ďalšej osoby, ktorá ohlasovala evanjelium svojím životom.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD 

17.04. – 23.04.2017

VEĽKONOČNÝ PONDELOK
Horné Lefantovce o 7 30  za † Viliama a Mariana Veseličových.
Dolné Lefantovce o 8 30.

VEĽKONOČNÝ UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pri skúškach.

VEĽKONOČNÁ STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Júliu, Michala, Veroniku a Barboru.

VEĽKONOČNÝ ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 30.

VEĽKONOČNÝ PIATOK
Horné Lefantovce o 18 30 za † Eduarda a Vlastislava Strakových.

VEĽKONOČNÁ SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána.

NEDEĽA – 2. veľkonočná – nedeľa Božieho milosrdenstvadeň farskej poklony
Dolné Lefantovce o 8 00 za † Antona Maňucha,  z rodín Maňuchovej a Krasňanskej a duše v očistci.
Horné Lefantovce o 10 00  za farnosť.                                             

     Po celý týždeň až do nedele slávime veľkonočnú oktávu, teda počas ôsmich dní si v liturgických textoch sv. omší budeme pripomínať Ježišovo zmŕtvychvstanie. V čase oktávy sa pri formule prepustenia vo sv. omši pridáva dvojité Aleluja.

     Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

    Všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na obradoch Veľkonočného trojdnia, chcem z úprimného srdca poďakovať za ich dôstojné slávenie, ako aj tým, ktorí sa postarali o čistotu a výzdobu kostolov, ich okolia a Božích hrobov. Snáď to bude povzbudením aj pre ďalších. Všetkým ďakujem za spoločenstvo viery, ktoré sme mohli spolu vytvoriť.

    Všetci ste srdečne pozvaní na spoločnú výročnú farskú poklonu v nedeľu 23. apríla 2017 vo farskom kostole. Rozpis poklony je nasledovný:
DOLNÉ LEFANTOVCE – 13.00–14.00
HORNÉ
LEFANTOVCE – 14.00–16.45 (16.15 – 16.45 rodiny s deťmi – prvoprijímajúce deti)
16.45 spoločné ukončenie poklony eucharistickým požehnaním
17.00 spoločná modlitba vešpier.

Informačný servis nitrianskej diecézy