• Domov
  • /
  • Nezaradené
  • /
  • KAIROS – 46. časť (o správaní súčasného kresťana)

     Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman (1925-2017) vo svojom diele Úvahy o postmodernej dobe (1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka štyri vzorce postmoderného sociologického a kultúrneho správania človeka. V tejto časti ponúka František Trstenský aplikáciu týchto vzorcov na život veriaceho človeka. Príjemné počúvanie.