Nová časť podcastu sa venuje téme: Povolanie apoštolov podľa vzoru povolania starozákonných prorokov. V tejto časti si vypočujete porovnanie Ježišových apoštolov podľa vzoru videnia a povolania proroka Izaiáša. Príjemné počúvanie.

Informačný servis nitrianskej diecézy