Apoštol Peter prežil pri svojom zapretí Ježiša Krista svoju noc temna. V tejto časti sa dozviete, aké je posolstvo tejto evanjeliovej udalosti. Príjemné počúvanie.

Informačný servis nitrianskej diecézy