Krista Kráľa C 2019Pri pohľade na Pána Ježiša na kríži skúsme dnes pochopiť, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach začneme katechézou prípravu na Advent ako času prípravy na príchod nádeje.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

25.11. – 01.12.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Máriu Fazekašovú, rodičov a súrodencov.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Saba a rodičov z oboch strán.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Daniela Kvasňovského.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 ďakovná za stretnutie spolužiakov po 60. rokoch.

PIATOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona Bojsu.

SOBOTA Sviatok sv. Ondreja, apoštola
Horné Lefantovce o 7 30 za † Antona a Máriu Lazových a Valériu.

NEDEĽA 1. adventná
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Vojtecha a Jolanu Čergeťových a Jána.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Na budúcu nedeľu budem požehnávať adventné vence, vystavené v kostoloch farnosti. Na požehnanie si môžete priniesť aj svoje vlastné vence.

Informačný servis nitrianskej diecézy