Krst Krista Pána A 2020Svojím krstom sme boli uvedení do spoločenstva Cirkvi a stali sme sa podobnými Kristovi. Je len na nás, aby sme si túto podobnosť zachovali a neustále si ju obnovovali.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a v piatok v Horných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?
Od 18. do 25. januára je  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj počas sv. omší si pripomenieme túto potrebu pre celý kresťanský svet.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

13. – 19.01.2020

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jána Trtíkových a deti s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK   
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Valériu Krivú s fatimskou pobožnosťou.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Štefana a Máriu Bulejkových.

PIATOK Spomienka sv. Antona, opáta
Horné Lefantovce o 18 00.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Františka Bojsu a rodičov.

NEDEĽA 2. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 ďakovná za 55 rokov manželstva.

Informačný servis nitrianskej diecézy