Na obrázku môže byť 2 ľudia a text, v ktorom sa píše „07 január KRST PÁNA MODLIME SA: Všemohúci a večny Bože, ked' bol Ježiš Kristus pokrsteny Jordáne a vznášal sa nad ním Duch Sväty, slávnostne si vyhlásil, že je tvojím milovanym Synom; dopraj nám, svojim detom, zrodenym vody Ducha Svätého, stále zotrvávat' tvojej priazni. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktory je Boh a tebou žije kraluje vjednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. At Saletini Rozkvet“


     Dnešná slávnosť môže byť vhodným zastavením, aby sme si hlbšie uvedomili svoj krst. Pripomenutím svojho krstu môžeme nechať „spadnúť“ všetky steny rozdelenia: pocity, že Boh na nás zabudol, nezaujíma sa o nás. Boh nám povedal svoje „áno“, ktoré je neodvolateľné.

    Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

   V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze s názvom Osobné povolanie.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

08.–14.01.2024

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za zdravie a Božiu pomoc pre Igora.

UTOROK  
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA
Dolné Lefantovce
o 13 00 pohrebná zaJaroslava Fiksela.
Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jána Trtíkových a deti.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 14 00 pohrebná za † Júliu Ďurgutovú.

SOBOTA  
Horné Lefantovce o 7 30 ďakovná za dožitých 75 rokov života.

NEDEĽA  2. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 ďakovná za 80 rokov života Terézie.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Ježišov krst je naozaj bohatým tajomstvom. Pri tejto udalosti povedal Ježiš svoje „áno“ Otcovi, „áno“ službe, ktorú mu Otec zveril. A Otec potvrdil svoje „áno“ voči Synovi. Touto udalosťou Ježiš dorástol do svojej služby a zároveň prijal Ducha moci, ktorý ho uschopnil ku konaniu mocných skutkov a na ohlasovanie evanjelia. I pre nás platí, že službu v Cirkvi či vo svete môžeme prijímať a konať iba v Božom Duchu. Inak je to iba prázdna napodobenina.

 

Na obrázku môže byť text

 

Na obrázku môže byť 1 osoba, oblečenie na spanie a text

Informačný servis nitrianskej diecézy