Obetovanie Pána A 2020Kiežby aj našou najväčšou túžbou bolo, ako v prípade Simeona a Anny, hľadanie Ježiša, jeho nájdenie a opätovné nachádzanie až do okamihu, kedy sa s ním stretneme z tváre do tváre, keďže „túžba po Bohu je vpísaná do ľudského srdca, pretože človek je stvorený Bohom a pre Boha“ (KKC 27).
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 100–119.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Rovnako v tie isté dni budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?

LITURGICKÝ PREHĽAD  

03. – 09.02.2020

PONDELOK Ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 00 za † Evu Svoradovú.
Počas sv. omše sa bude konať požehnanie hrdla so sviecami – svätoblažejské požehnanie.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za požehnanie pre rodinu pri duchovnej obnove.

STREDA Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
Horné Lefantovce o 18 00.

ŠTVRTOK Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Dolné Lefantovce o 18 00 za † rodičov Némethových, Hudecových a deti s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Prvý piatok v mesiaci február
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona a Máriu Košťálových, synov a z rodiny Kováčikovej s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † rodičov Adamčíkových a Veseličových.

NEDEĽA 5. v Cezročnom období 
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

     Každé spojenie a obnovenie vzťahu s Pánom Bohom vnáša svetlo do našej duše. Aj sviatosť zmierenia nám chce pomôcť pokáním sa viac priblížiť k Božej láske: hodinu pred sv. omšami, pol hodiny v sobotu a v nedeľu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.