Ako pozerať doma prenos svätej omše

     V čase zákazu verejných svätých omší je možné si ich nahradiť aspoň sledovaním priameho prenosu cez niektoré z médií. V súčasných mimoriadnych podmienkach je to maximum, ktoré sa dá za daných okolností urobiť.

     Stále však platí, že najplnšou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť s prijatím Eucharistie. Ak nám to však je znemožnené z akýchkoľvek dôvodov, sme povinní urobiť maximum, ktoré pripúšťajú aktuálne obmedzenia. A počas nich sa modliť o čo najskorší návrat do normálnych podmienok.
Boh vidí našu dobrú vôľu, dostaneme všetky potrebné milosti, ktoré potrebujeme ako kresťania do nasledujúcich dní.

     Počas svätého prijímania v priamom prenose je dôležité si urobiť duchovné sväté prijímanie, čo znamená vzbudenie si osobnej vrúcnej túžby prijať Ježiša, túžby prijať ho do hĺbky vlastného srdca.

     Pri účasti na svätej omši prostredníctvom priameho prenosu je dôležité mať na pamäti nasledovné:
– hoci väčšinou pozeráme televíziu v rámci oddychu niekedy aj v rôznych uvoľnených oddychových polohách, pri sledovaní svätej omše treba zaujať polohu adekvátnu tomu, že ide o priamy prenos svätej omše, živej obety Ježiša Krista;
– našu snahu byť účastní na tejto svätej omši vyjadrujeme aj tým, že sa zapájame do patričných odpovedí veriacich a vyslovujeme aj príslušné modlitby;
– počas sledovania svätej omše nič nepopíjame, nejeme, nerozprávame sa a neodbiehame, ako sa to bežne robí pri iných typoch programov.

     Toto všetko sú, isteže, vonkajšie prejavy, ale ony aj vyjadrujú základný postoj srdca, ktorý je kľúčový. Má totiž vyjadrovať lásku k Ježišovi Kristovi.

biskup Jozef Haľko

Počas duchovného svätého prijímania Eucharistie je vhodné pomodliť sa túto modlitbu:

Modlitba duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza z Liguori

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe, ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

     Berúc do úvahy nariadenie predsedu vlády SR Petra Pellegriniho o zákaze sláviť verejné bohoslužby na území Slovenska, budú vo farnosti Horné Lefantovce i naďalej slávené sväté omše, ktoré však nebudú mať verejný charakter. Budú slúžené súkromne v obvyklom čase. Môžete sa so mnou spojiť vo svojich domácnostiach prostredníctvom duchovného svätého prijímania, a tiež využiť možnosť sledovania rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb.

     V nedele 15. a 22. marca 2020 sa slávenie svätých omší v Dolných Lefantovciach ruší. Od 8.00 do 9.00 bude vystavená Oltárna sviatosť pre súkromnú adoráciu, počas ktorej bude možné na požiadanie vyslúžiť sviatosť zmierenia a prijať Eucharistiu, rešpektujúc hygienické opatrenia.

     Neúčasť na nedeľných svätých omšiach v tomto období je ospravedlňujúca príčina, veriaci nemajú morálnu povinnosť zúčastniť sa na nich. Je možné využitie ponúk vysielania svätých omší prostredníctvom médií. Napriek tomu pamätajme na to, že nedeľa i naďalej zostáva posvätným dňom a treba ju prežiť tak, aby sme ju svojím počínaním neznesväcovali.

     Napriek týmto obmedzeniam zostáva farský úrad aj naďalej k dispozícii veriacim pre ich duchovné a pastoračné potreby.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Horné Lefantovce
11. marca 2020

 

     Na želanie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka predkladáme veriacim text modlitby, ktorou sa ľud v 18. storočí modlil k Bohu a Panne Márii Sedembolestnej v čase morovej epidémie.

Modlitba v čase moru

Priame prenosy svätých omší cez médiá – informácia

     Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb je možné sledovanie svätých omší aj cez katolícke médiá a webové portály.

     V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k duchovnému svätému prijímaniu. Počas prenosov svätých omší sa môžu veriaci počas prijímania celebranta a asistencie pomodliť doma nasledovné modlitby.

Duchovné sväté prijímanie

     Najláskavejší Ježišu! Aká veľká by bola moja nevďačnosť, keby som zasa zhrešil, keď som už toľko ráz pocítil Tvoje milosrdenstvo! Práve teraz očakávam nový dôkaz Tvojej lásky. Moje srdce veľmi túži spojiť sa s Tebou. Keďže Ťa sviatostne prijať nemôžem, príď teda ku mne duchovne. Pane Ježišu, príď mi do mysle a spravuj moje myšlienky, príď mi do srdca a spravuj moje hnutia, príď mi do duše, aby som sa s Tebou spojil a bol večne spasený. Klaniam sa Ti, prítomnému v mojom srdci a celkom sa s Tebou spájam. Priateľ mojej duše, nedovoľ, aby som sa niekedy od Teba odtrhol. Vďaky Ti vzdávam, predrahý Spasiteľ, za milosť duchovného spojenia. Ži vo mne večne a nech ja ostávam v Tebe naveky. Amen.

Alebo kratšie:

     Môj Ježišu, verím, že si v Prevelebnej Oltárnej Sviatosti z lásky ku mne skutočne prítomný. Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko. Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Chcem sa hriechov chrániť. Moja duša túži po Tebe. Ale keďže Ťa teraz sviatostne prijať nemôžem, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Objímam Ťa a spájam sa celkom s Tebou. Nedaj, aby som sa niekedy od Teba odlúčil. Amen.

     Prosíme technicky zdatnejších, aby pomohli naladiť zvlášť starým a chorým  príjem cez PC, alebo rádiá a televízne prijímače, ak to ešte nemajú, podľa nasledovnej ponuky:

TV LUX – okrem tradičných časov aj v sobotu ráno, v nedeľu večer a v pracovné dni na poludnie. V období od 11. marca do 23. marca 2020 v  Pondelok – Piatok o 7:00, o 12:00 a o 19:00; Sobota 7:00; Nedeľa 15. 3. 2020 o o 10:30 a o 18:00 a v Nedeľu 22. 3. 2020 o 10:00 a o 18:00. Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná v bežnom čase vo štvrtok o 20:20.

Rádio Mária –  denne o 11:00  a 17:30; V nedeľu o 11:00. O 17:00

RÁDIO LUMEN – sv. omša denne o 18:00  http://www.lumen.sk/…program.html

RÁDIO Mária – sv. omša v pracovné dni o 18:00, v nedeľu o 10:30  https://www.radiomaria.sk/pocuvat/

TV LUX – sv. omša v pondelok až piatok o 7:00, v nedeľu okolo 10:00 (vždy z inej farnosti, vysielanie sa prispôsobuje miestnemu bohoslužobnému poriadku) podľa programu https://www.tvlux.sk/…ogram/table/

TV NOE – sv. omša v pondelok, stredu a piatok o 12:00 http://www.tvnoe.cz/program

Nitra-Zobor (nedeľa) https://www.dokostola.sk/…ol-sv-urbana

Radošina http://www.dokostola.sk/…jsej-trojice

Bazilika Šaštín  http://www.dokostola.sk/…-panny-marie

Heľpa http://www.dokostola.sk/…-panny-marie

Čierny Balog (nedeľa)  http://www.dokostola.sk/…-panny-marie

Hniezdne  http://www.dokostola.sk/…-bartolomeja

Kolárovice (nedeľa)  http://www.dokostola.sk/…lasa-biskupa

Šoporňa http://www.dokostola.sk/…arie-sneznej

VATICAN   (denne o 7,00 hod. Jeho Svätosť pápež František)  https://www.vaticannews.va/sk.html

LURDY http://www.directfromlourdes.com/…live_tv
https://www.lourdes-france.org/en/tv-lourdes/

FATIMA http://www.fatima.pt/…ssoes-online

MEDJUGORJE http://www.mladifest.com/…20webcam.htm 

SVATÝ HOSTÝN  https://www.hostyn.cz/kamery.html

Informačný servis nitrianskej diecézy