29. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš dáva v evanjeliu návod, ako urobiť vo svojom živote niečo veľké, ako sa stať veľkým – nie vládnuť, ale slúžiť. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov...

28. nedeľa v Cezročnom období

     Evanjelium dnešnej nedele nás vyzýva k tomu, aby sme si uvedomili, že nie je až tak veľmi dôležité, akí bohatí predstupujeme pred Ježiša, ale akí bohatí od neho odchádzame. Skutočne bohatí sa stávame dávaním, nie...

27. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nás učí, že láska k Bohu a medzi ľuďmi navzájom sa upevňuje spoločnou cestou, a tou je aj manželstvo, kde je potrebné obetovať sa jeden pre druhého. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka...

Sviatosť birmovania – prihlasovanie

     Podľa rozhodnutia Tridentského koncilu každý, kto užíva rozum (pokrstení, ktorí zavŕšili siedmy rok života, KKP, kán. 11), sa musí – podľa svojich schopností – pripraviť na prijatie sviatostí.     Vzdialená príprava birmovanca (okrem rodiny)...

26. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešnú nedeľu si môžeme uvedomiť podľa slov Pána Ježiša, že i ten, kto nevyznáva vieru, sa stáva pre nás možnosťou priviesť niekoho k viere. Veď „každý človek je nositeľom  Boha a pravdy“, ako povedal Blaise Pascal. Nezabúdajme...

25. nedeľa v Cezročnom období

Každé slávenie sv. omše je služba – služba všetkých veriacich Bohu a sebe navzájom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104, Dolné Lefantovce č. domov  120–139. V pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v  Dolných Lefantovciach pokračujeme...