Na obrázku môže byť 1 osoba a text, v ktorom sa píše „PONORENÍ DO BOŽEJ LÁSKY MODLITBA EVANJELIOM Najsvätejšej Trojice Nebesky Otče, potrebujeme Ducha Svätého, aby sme pochopili sami seba, aby sme pochopili teba a tvojho Syna, Ježiša Krista. Trojjediny Bože, uvedomujemesi že na počiatku nie sú naše plány naše stavby, ale Vztah lásky, ktory spája teba -Otca, Syna a Ducha Svätého. Dakujeme za tvoje pozvanie byt ponorení tvojej lásky budovat naše vztahy podl'a vzoru Najsvätejšej Trojice. Amen. FARNOST KEŽMAROK SALETINI ROZKVET“


    Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej záchrany – našej spásy.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

    V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farskej katechéze v zamyslení nad eucharistickým človekom s názvom Ten, ktorý sa dáva.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

05.–11.06.2023

PONDELOK  Spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Horné Lefantovce o 18 30 za † Augustína Gajdicu a rodičov z oboch strán.

UTOROK    
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Richarda a Máriu Malatinských a deti.

STREDA 
Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša.

ŠTVRTOK  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok
Horné
Lefantovce o 18 00 za farnosť.
Deti – dievčatá a chlapcov (zvlášť prvoprijímajúce) – prosím, aby si priniesli lupienky z kvetov na eucharistickú procesiu, ktorá sa bude konať pri jednotlivých oltárikoch.
Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

PIATOK 
Horné Lefantovce o 18 30 za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jána a Emíliu Páleníkových a synov.

NEDEĽA  10. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Antona Hruboňa a bratov Dezidera, Pavla a Jozefa.

    Boh dal svojho Syna? Niekedy nesprávne pod slovom „dať“ rozumieme,
že Bohu Otcovi je Syn ľahostajný.
Ale toto slovo znamená aj darovať.
Boh Otec miluje Syna. Ale tiež miluje stvorenie, svet, človeka. Preto dovolí, daruje svetu svojho milovaného Syna, aby svet zachránil. Snáď lepšie:
aby svet priviedol späť k svojmu Stvoriteľovi.
Medzi Otcom a Synom je úplná jednota, vzájomné sebadarovanie. Tak sme aj my ľudia pozvaní, aby sme sa každý sám za seba daroval úplne Bohu. Také odovzdanie sa dá urobiť len v sile a moci Ducha Svätého a znamená, že súčasne do svojho života naplno prijímame Boha. Dnešná slávnosť tiež môže byť vrcholom celého pôstneho
a veľkonočného úsilia – odovzdať sa Bohu.


     Biskupský úrad v Nitre pozýva zapojiť sa do nasledujúcej duchovnej aktivity pred parlamentnými voľbami:
Ako viete, na koniec septembra sú u nás naplánované predčasné parlamentné voľby. Pozývame všetky farnosti, rehoľné inštitúty a spoločnosti apoštolského života a všetkých veriacich zapojiť sa do prípravy na voľby aj duchovne, a to obetovaním pobožností piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.


Modlitbová akcia:
RUŽENCOVÉ OBJATIE DIECÉZ SLOVENSKA 🇸🇰

     Srdečne pozývame k spoločnej modlitbovej akcii, aby sme počas tohto roka postupne zverili do rúk našej nebeskej Matky všetky diecézy na Slovensku.
Vždy v prvý štvrtok v mesiaci, na tom mieste, kde budeme, pomodlime sa svätý ruženec a jednotlivé desiatky obetujme na konkrétne úmysly danej diecézy:
1️⃣
za diecézneho biskupa,
2️⃣
za kňazov diecézy,
3️⃣
za rehoľníkov diecézy,
4️⃣
za laikov diecézy,
5️⃣
za nové kňazské a rehoľné povolania v diecéze.
Možno práve teraz nastal správny čas namiesto kritiky dokázať, že nám na Cirkvi na Slovensku skutočne záleží. Urobme konkrétny krok, vezmime do rúk svätý ruženec a zjednoťme sa v modlitbe.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Na obrázku môže byť 5 ľudí a text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy