Opis fotky nie je k dispozícii.


    Slávnosť Najsvätejšej Trojice nám pripomína nielen Božiu veľkosť, ale i našu: sme stvorení, sme tu, aby sme boli a žili k podobe Trojjediného Boha, k Božiemu obrazu.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140–174, Dolné Lefantovce č. domov 60–79.

  V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme v katechéze pokračovať v uvažovaní nad témou Tajomstvo Eucharistie.


LITURGICKÝ PREHĽAD  

13.–19.06.2022

PONDELOK  Spomienka sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi     
Horné Lefantovce o 18 30 s fatimskou pobožnosťou.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Štefana Maňucha s fatimskou pobožnosťou.

STREDA 
Dolné Lefantovce o 18 30 vigílna sv. omša za † Júliusa, Štefániu a rodičov z oboch strán.

ŠTVRTOK  Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok   
Horné Lefantovce
o 18 30 za farnosť.
Deti – dievčatá a chlapcov – prosím, aby si priniesli lupienky z kvetov na eucharistickú procesiu, ktorá sa bude konať pri jednotlivých oltárikoch.
Pri nábožnej účasti na procesii možno získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

PIATOK
Horné Lefantovce o 15 00 sobášna sv. omša.
Horné Lefantovce o 18 30 za † Jána a Emíliu Vašinových, deti a zaťa Alexeja.

SOBOTA 
Horné Lefantovce o 7 30 za † Antona a Františku Veseličových a rodičov z oboch strán.

NEDEĽA  12. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Jozefa, Máriu a synov.

    Mesiac jún je zasvätený úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. V závere sv. omší sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Opis fotky nie je k dispozícii.

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

Informačný servis nitrianskej diecézy