Sedembolestná P. M. C 2019Dnešná liturgia nám hovorí, že bolestná Matka zostane, dokedy tu bude ľudstvo, prototypom, modelom, príkladom človeka, ktorý v tichosti unesie svoju bolesť a má odvahu a silu verne zostať pri bolesti druhého.
Počas celého týždňa sa budeme v závere sv. omší modliť Novénu za život pred Národným pochodom za život.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce č. domov 120–139.
V pondelok v Horných Lefantovciach a v utorok v Dolných Lefantovciach budeme pokračovať vo farských katechézach na tému Prečo sa nám nedarí evanjelizovať?
Jesenné kántrové dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je Poďakovanie za úrodu.
V piatok vo farskom kostole bude sv. omša za účasti detí.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

16. – 22.09.2019

PONDELOK Spomienka sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 30 za † z rodín Kováčikovej a Gažiovej.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 30 za † Alžbetu a Jána Čergeťových a z rodiny Čergeťovej.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 30 za † Igora, Aladára, Jozefa a Elenu Balážiových.

ŠŠTVRTOK   
Dolné Lefantovce o 18 30.

PIATOK Spomienka sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Horné Lefantovce o 18 30 ďakovná pri príležitosti životného jubilea 70 rokov.

SOBOTA Sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Horné Lefantovce o 7 30 za zdravie a Božiu pomoc.

NEDEĽA 25. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00  za † Amáliu a Jána Némethových.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.

Informačný servis nitrianskej diecézy