Biskupský úrad v Nitre priniesol správu o úmrtí Mons. ThDr. Ladislava Belása, kanonika a titulárneho  zoborského opáta.
Mnohí ho poznáte aj z našej farnosti, keď v minulosti chodieval spovedať pred veľkonočnými a vianočnými sviatkami, keď naša farnosť patrila do nitrianskeho dekanátu. Tiež prichádzal medzi Vás, i počas môjho pôsobenia vo farnosti, na liturgické slávnosti – naposledy pri posviacke filiálneho kostola v Dolných Lefantovciach.
Spomeňme si naňho vo svojich modlitbách, zahrňme spomienku naňho i do svätých omší, aj keď slávených prostredníctvom médií, aby sme mu vyprosili večné spoločenstvo so svätými a účasť na nebeskej liturgii. Nech ho Pán odmení za vernosť viere, o ktorej povedal pri príležitosti svojich 90. narodenín v homílii: Túto kresťanskú vieru som žil, túto vieru som kázal, túto vieru som hlásal a túto vieru som aj zachoval.“

Nech odpočíva vo svätom pokoji!