Svätej rodiny A 2019  Dnešná liturgia upriamuje našu pozornosť na Božiu rodinu, nevynímajúc ani naše rodiny so situáciami a vzťahmi, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na Božie slovo, ktoré má byť základom každej rodiny.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

30.12.2019 – 05.01.2020

PONDELOK Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Horné Lefantovce o 18 00 za † Valériu a Ladislava Fazekašových a rodičov.

UTOROK Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec občianskeho roku 
Dolné Lefantovce o 15 00.
Horné Lefantovce o 16 30 s ďakovnou pobožnosťou obetovaná za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti i za všetkých veriacich, ktorí sa starajú o zveľadenie farnosti.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získa sa obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vo farskom kostole bude o 23 30 adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a o 24 00 bude eucharistické požehnanie, ktorým vstúpime do Nového roku. Všetci ste srdečne pozvaní!

STREDA Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Máriu.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

ŠTVRTOK Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Dolné Lefantovce o 18 00 za farnosť s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK Prvý piatok v mesiaci január
Horné Lefantovce o 18 00 za † Antona a Martu Havelkových s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Júliu a Annu s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA 2. po Narodení Pána
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Pavla Ďurguta a rodičov.

     Mesiacom január vstupujeme do nového občianskeho roku. Začnime ho snahou zmeniť svoj život cez sviatosť zmierenia, z ktorej nám plynú Božie milosti potrebné pre zmenu a posilu v Eucharistii: pol hodiny pred sv. omšami.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH: V piatok dopoludnia od 8 00 v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy