Na obrázku môže byť text


     Ak chceme mať do nového roku silný duchovný impulz, pozrime sa na Máriinu vieru. Tú by sme mali mať. Tá je kľúčom k riešeniam nášho života. Pretože živá viera spája človeka s Bohom a otvára mu cestu k uskutočneniu jeho zasľúbenia.

   Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

    V tomto týždni začneme farskú katechézu na tému: Osobné povolanie, ktorá bude prebiehať v utorok v Dolných Lefantovciach a v stredu v Horných Lefantovciach.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

01.–07.01.2024

PONDELOK  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Vincenta a Máriu Ďurgutových a deti.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

UTOROK  Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi 
Dolné Lefantovce o 18 00.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 za † rodičov Kuššových, Šinkových a ich rodičov.

ŠTVRTOK 
Dolné Lefantovce o 18 00 s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK  Prvý piatok v mesiaci január
Horné Lefantovce vigílna sv. omša o 18 00 za † Antona a Máriu Košťálových a ostatných príbuzných s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA  Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) – prikázaný sviatok 
Dolné Lefantovce o 8 00 za † kňaza Jozefa Kyselicu.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Počas sv. omší bude požehnanie trojkráľovej vody.
Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, nech sa do piatku prihlási v sakristii.

NEDEĽA  Sviatok Krstu Pána
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Dezidera, Juraja a Martina Páleníkových.
Vo sv. omšiach bude obnovenie krstných sľubov, k čomu si môžete priniesť vlastné krstné sviece alebo iné, čím môžeme vyjadriť autenticitu sviatosti krstu.

     Nedeľou Krstu Pána sa končí Vianočné a začína Cezročné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo v osobitnej kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára) a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

     Mesiacom január vstupujeme do nového občianskeho roku. Začnime ho snahou zmeniť svoj život cez sviatosť zmierenia, z ktorej nám plynú Božie milosti potrebné pre zmenu a posilu v Eucharistii: v pondelok, sobotu a nedeľu pred sv. omšami (podľa možnosti), v utorok, stredu, štvrtok a piatok od 17 15 do 17 45.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Mária prichádza do chrámu ako zbožná židovka. Ponúka Bohu prvorodeného syna: „Boh mi dal syna a ja dávam svojho syna Bohu.“ Darovať svoje milované dieťa môže človek len vtedy, keď Bohu skutočne dôveruje. Mária uverila, že Boh je milujúci darca života, ktorý neubližuje.

 

Na obrázku môže byť 1 osoba a text

 

Na obrázku môže byť text

Informačný servis nitrianskej diecézy