Svätej rodiny C 2018Dnes sa nám v evanjeliu predstavuje ideálna rodina, ktorá je vzorom všetkých rodín, medziľudských vzťahov a postojov k Bohu.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19.
Vo štvrtok  v Dolných Lefantovciach, v piatok v  Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

31.12.2018–06.01.2019

PONDELOK  –Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester – koniec občianskeho roku 
Dolné Lefantovce o 15 00.
Horné Lefantovce o 16 30 s ďakovnou pobožnosťou obetovaná za všetkých kňazov, ktorí pôsobili v tejto farnosti i za všetkých veriacich, ktorí sa starajú o zveľadenie farnosti.
Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime, získa sa obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vo farskom kostole bude o 23 30 adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou a o 24 00 bude eucharistické požehnanie, ktorým vstúpime do Nového roku. Všetci ste srdečne pozvaní!

UTOROK – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok – prikázaný sviatok
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
V tento deň je po sv. omšiach výročná ofera. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!

STREDA – Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Horné Lefantovce o 18 00 za † Ľudovíta Ťažára.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 s pobožnosťou za duchovné povolania.

PIATOK – Prvý piatok v mesiaci január
Horné Lefantovce o 18 00 s prvopiatkovou pobožnosťou.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Jozefa a Veroniku Hanusových s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – Slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov)
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Horné Lefantovce o 10 00 za † Viliama a Hermínu Sajkových a Jozefa.
Počas sv. omší sa bude požehnávať trojkráľová voda.
Kto by si chcel dať požehnať svoj príbytok, nech sa do piatka zapíše na papier v predsieni kostolov.

     Mesiacom január vstupujeme do nového občianskeho roku. Začnime ho snahou zmeniť svoj život cez sviatosť zmierenia, z ktorej nám plynú Božie milosti potrebné pre zmenu a posilu v Eucharistii: príležitosť v utorok, sobotu a nedeľu pol hodiny pred sv. omšami, v stredu, štvrtok a piatok hodinu.
SPOVEDANIE STARÝCH A CHORÝCH:
V piatok dopoludnia od 8 00 v Dolných Lefantovciach a následne v Horných Lefantovciach.

Informačný servis nitrianskej diecézy