Svojím krstom Ježiš jednoznačne ukázal, že stojí na našej strane – na strane hriešnikov. Vo viere budeme úspešní, ak sa my postavíme na stranu Boha.

  Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 40–59.

   Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 12. januára 2022  povolené verejné slávenia bohoslužieb s maximálnym počtom 100 účastníkov v režime „OP“ – kompletne zaočkované osoby a osoby po potvrdenom prekonaní ochorenia COVID-19 do 180 dní od prekonania. Všetci účastníci bohoslužieb sa musia vedieť preukázať dokladom o očkovaní alebo prekonaní covidu. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku sa počítajú za kompletne zaočkované osoby.

    Tí, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu zúčastniť slávení sv. omší, si môžu uplatniť dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedele a v prikázané sviatky. Napriek tomu neustále pamätajme na to, že nedeľa i naďalej zostáva posvätným dňom a treba ju prežiť tak, aby sme ju svojím počínaním neznesväcovali.  Znenie listu sa nachádza v nasledujúcom odkaze:
Vyhlásenie nitrianskeho biskupa spolu s dišpenzom od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši

Opis fotky nie je k dispozícii.

    Predsiene kostolov budú denne prístupné pre súkromnú poklonu.

    Po sv. omšiach si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

10.–16.01.2022

PONDELOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jána Trtíkových a deti.

UTOROK 
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána a Irenu Lacenových a vnuka Ľudovíta.

STREDA 
Horné Lefantovce o 18 00 s fatimskou pobožnosťou.

ŠTVRTOK 
Horné Lefantovce o 18 00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu s fatimskou pobožnosťou.

PIATOK  
Horné Lefantovce o 18 00 za † Júliusa Obertáša.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 za † Ivana, Mariána, Lýdiu a rodičov.

NEDEĽA  2. v Cezročnom období
Dolné Lefantovce o 8 00 za farnosť.
Možnosť prijatia Eucharistie o 8 50.
Horné Lefantovce o 9 30 za † starých rodičov Páleníkových, Lazových a Valériu.
Možnosť prijatia Eucharistie o 10 45.
Horné Lefantovce o 11 00 za † kňaza Jozefa Kyselicu.

    Farský úrad je k dispozícii veriacim pre ich duchovné a pastoračné potreby.

   Počas týchto dní je možné využiť vysielanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb a duchovného svätého prijímania.

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Nedel'ny evanjeliovy úryvok začina slovami „L'ud žil očakávani. "Je to vyraz, ktory vyjadruje nielen očakávanie Mesiáša dobe Jána Krstitel'a, ale každého človekavo všetkych dobách. Čakáte diet'a, lepšie zamestnanie, budúcnost'... Ak nad tym zamyslite, zúfalstvo spočiva práve tom, že nič neočakávate. Očakávanie Mesiáša mesiášskych čias poznačilo nielen dejiny Izraela, ale celý ludsky život. Kedy bude zem domovom spravodlivosti mieru? Kedy bude zničeny smútok, slzy? Ján nepredáva ilúzie, ale ohlasuje pritomnost' "mocnejšieho, ktory bude krstit' Duchom Svätyma ohnom". Kristus napina mesiášske očakávanie, avšak preto, pominie smútok, nespravodlivost, vojny, ale preto, viera Ježiša Krista umožnuje uskutočnit' zmenu. duchovné slovko“

Na obrázku môže byť text

Na obrázku môže byť 1 osoba a text