„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“ (Jn 12, 46).

                                       Milí farníci, deti a mládež,

     ťažko je nám ubrániť sa vianočnej atmosfére, veď patrí do nášho života. Preniká k nám v mnohorakej podobe každý rok. Vlastne sa tejto tajomnej sile ani nebránime. Veď Vianoce očakávame a tešíme sa na ne počas celého roku. Predvianočné hektické zháňanie darčekov máme už za sebou, navzájom sme sa obdarovali, a preto sa môžeme v týchto sviatočných dňoch venovať viac sebe. A tak sa vianočné sviatky pre nás stávajú vzácnou ponukou prijať do svojho života nielen materiálne, ale predovšetkým Ježišove hodnoty, dať tak svojej činnosti hlboký zmysel a opäť objaviť v sebe zrnko dobroty, nefalšovanej krásy a pravdy a zachovať si ho do ďalších dní, ba podporovať i jeho vzrast.
Vianoce teda nemožno pochopiť ako príležitosť utiahnuť sa do nášho súkromného, „svätého pokoja“, akokoľvek veľmi to možno potrebujeme. Vianočné posolstvo, ohlasované na prvé Vianoce, sa nedá ani uzatvoriť do niekoľkých sviatočných hodín či dní. Je to veľká príležitosť opäť nabrať odvahu byť viac človekom.

     Prežívajme i tohtoročné vianočné sviatky v spoločenstve veriacich pri svätých omšiach i v rodinných spoločenstvách, ktoré budú naplnené Božou prítomnosťou. K tomu Vám vyprosujem pokojné a radostné Vianoce.

                                                                                              Váš Jozef Holka, farár

Vianočné požehnanie

Informačný servis nitrianskej diecézy