Zjavenie Pána C 2019Neľakajme sa slova „zjavenie“. Boh sa človeku skutočne musí zjaviť, teda dať sa poznať, zažiariť mu. A robí to spôsobom, ktorý je pre každú dobu a kultúru primeraný.
Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné Lefantovce č. domov 20–39.
Sv. omše v latinskom jazyku budú v tomto týždni: v pondelok v Horných Lefantovciach, v utorok v Dolných Lefantovciach.
Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach, v piatok v Horných Lefantovciach pokračujeme v katechézach o sv. omši.

LITURGICKÝ PREHĽAD  

07.–13.01.2019

PONDELOK
Horné Lefantovce o 18 00 za † Annu Vargovú.

UTOROK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Štefana a Máriu Bulejkových.

STREDA
Horné Lefantovce o 18 00 za † Hermínu a Jána Trtíkových a deti.

ŠŠTVRTOK
Dolné Lefantovce o 18 00 za † Jána a Irenu Lacenových a vnuka Ľudovíta.

PIATOK
Horné Lefantovce
o 13 00 pohrebná za † Ľudovíta Magátha.

SOBOTA
Horné Lefantovce o 7 30 s fatimskou pobožnosťou.

NEDEĽA – Sviatok Krstu Krista Pána 
Dolné Lefantovce o 8 00.
Horné Lefantovce o 10 00 za farnosť.
Vo sv. omši bude obnovenie krstných sľubov, k čomu si môžete priniesť svoje krstné sviece alebo iné, čím môžete vyjadriť autenticitu vlastného prijatia sviatosti krstu.

     Nedeľou Krstu Krista Pána sa končí Vianočné a začína Cezročné obdobie. Po tomto sviatku sa odloží betlehem (ak je v zadnej časti kostola alebo v osobitnej kaplnke, možno ho ponechať do 2. februára) a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára.

Informačný servis nitrianskej diecézy