• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na Palmovú (Kvetnú) nedeľu B Evanjelium na sprievod:  Mk 11, 1-10      Evanjelium o slávnostnom Ježišovom vstupe do Jeruzalema by sa z pohľadu detí dalo nazvať aj evanjeliom o odviazaní osliatka. Ten, kto nariaďuje toto odviazanie a nazýva sa Pánom, je sám Ježiš, ktorý si naň na konci state sadne a zvezie sa na ňom z Olivovej hory do Jeruzalema. Tí, ktorí dostávajú misiu odviazať osliatko a zároveň aj presný popis celej akcie s prípravou na vyvolané otázky, sú...

In Nezaradené, by 25.03.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 5. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Jer 31, 31-34      Prisľúbenie uzatvorenia novej zmluvy v Knihe proroka Jeremiáša je súčasťou potešujúcich výrokov uprostred frustrujúcej skúsenosti babylonského zotročenia. Boh ústami proroka sľubuje opätovné zjednotenie rozdeleného a následne rozprášeného kráľovstva a uzavretie zmluvy, ktorej kvalita prevyšuje predošlú zmluvu uzavretú prostredníctvom Mojžiša na Sinaji. Kým prikázania sinajskej zmluvy zapísané do kameňa vyvolený národ so zatvrdnutým srdcom a tvrdou šijou opakovane porušoval,  novú zmluvu sľubuje Boh zapísať do nového...

In Nezaradené, by 18.03.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 4. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: 2 Krn 36, 14-16. 19-23      Úryvok z Druhej knihy Kroník zachytáva tri situácie, v ktorých sa vyvolený národ ocitol na konci obdobia kráľov. Prvou je odpad od viery za vlády kráľa Sedekiáša, kedy sa všetky spoločenské i náboženské autority spolu s celým ľudom oddali modloslužbe do tej miery, že neboli schopní robiť pokánie, lebo vysmiali, potupili a zhanobili každého proroka, ktorého im Boh vo svojom milosrdenstve poslal (2 Krn 36,...

In Nezaradené, by 11.03.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 3. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Ex 20, 1-17      Desať Božích slov alebo prikázaní ako ich poznáme z katechizmu, sú nielen aplikáciou najväčšieho prikázania lásky k Bohu a blížnemu či zhrnutím celého tzv. Mojžišovho zákona, ale aj pokračovaním Mojžišovej skúsenosti s Bohom Abraháma, Izáka a Jakuba, ktorej sa mu dostalo na Božom vrchu Horeb. Ešte predtým, než sem priviedol na Boží príkaz izraelský národ vyslobodený z Egypta, zažil Mojžiš Božie zjavenie v horiacom kríku, keď...

In Nezaradené, by 04.03.2024 , 0 komentárov

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom na 2. pôstnu nedeľu B 1. čítanie: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18      Abrahám je v prvom čítaní predstavený ako muž, ktorého Boh skúšal. Podstata tejto skúšky spočívala v poslušnosti krutému príkazu obetovať jediného milovaného syna Izáka. Napriek tomu, že v okolitých národoch bola v tej dobe prítomná aj prax obetovania detí, požiadavka z Božej strany je pre Abraháma veľmi bolestivá. Boh od neho žiada jedinú obetu v troch krokoch: mal vziať svojho jediného a milovaného syna, potom mal odísť...

In Nezaradené, by 27.02.2024 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy