Deň s Božím slovom

     Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek ponúka veriacim svoje úvahy k liturgickým čítaniam Svätého písma na Veľkonočné obdobie v čase pandémie koronavírusu. JA SOM S VAMI PO VŠETKY DNI Úvahy...

Pozvaní k radosti

Príbehy nádeje v čase krízy 26.04.2020 Dnes o biskupovi Ambroise Ouédraogo a sestre Catherine      V diecéze Maradi v africkej krajine Niger tvoria kresťania menej ako jedno percento z približne 15-miliónovej populácie. Týchto 5-6 tisíc katolíkov však dlhé roky...

2. veľkonočná nedeľa A

20. – 26.04.2020      Ježiš pozná myšlienky i srdce človeka a vychádza mu v ústrety práve tam, kde sa nachádza. A preto ako Tomáš potrebujeme si i my obnoviť zmluvu s Ježišom a prijať ho znova ako svojho Boha a Pána. ŠTVRTOK (23.04.)...

Domáca liturgia 2. veľkonočnej nedele

          Milí farníci,      čas, ktorý prežívame iba doma, nie je zvyčajným časom. Sú dni veľkonočných sviatkov a Vy ich slávite mimo farského zhromaždenia, mimo kostola, ale každý z nás môže urobiť všetko preto, aby...

Veľkonočná nedeľa A

13. – 19.04.2020     Srdcom liturgického roku je Kristovo umučenie a zmŕtvychvstanie. Dnešná liturgia by mala zasiahnuť a „nakaziť“ každého z nás. Veď „toto je okamih, deň, čas, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho“ (Ž 118,...

Pozvaní k radosti

19.04.2020 Dnes o mladom, odvážnom kňazovi Angelovi Colmenaresovi vo Venezuele       Kríza vo Venezuele má mnoho tvárí. Medzi nimi sú tváre drobnej skupiny, o ktorej v médiách takmer nikdy nepočujete: tváre služobníkov Cirkvi. Cirkev vo Venezuele...

Informačný servis nitrianskej diecézy