3. veľkonočná nedeľa A

27.04. – 03.05.2020      I dnes nás Pán Ježiš osobitným spôsobom pozýva a dáva sa nám poznať v stretnutí s ním pri lámaní chleba – Eucharistii, svätej omši (aj keď nie fyzickým spôsobom). Spoznáme ho aj my?...

Biblický kurz pre deti

     Farnosť Dobrého pastiera Žilina – Solinky pozýva všetky deti do desať rokov prihlásiť sa na biblický kurz „Spoznávame Bibliu“. Začne sa v máji. Rozdelený bude na dve časti – Starý a Nový zákon. Deti...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 3. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 2, 14.22-28      Prvé čítanie prináša časť prvého verejného vystúpenia apoštola Petra na Turíčnu nedeľu. Peter, ktorý tu už uplatňuje svoje prvenstvo, pretože hovorí ako...

Domáca liturgia 3. veľkonočnej nedele

          Milé rodiny,      aj v túto nedeľu, keďže ešte stále nemôžeme spoločne sláviť Eucharistiu v kostole,  Vás pozývam opäť prežívať rodinnú liturgiu vo svojich rodinách  na prehĺbenie Vašej viery. Aj emauzskí učeníci slávili spolu...

Novéna k sv. Korone

          Milí farníci,      na odporúčanie nášho nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka Vám dávam do pozornosti Novénu o príhovor sv. Korony za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození korona-vírusom. Túto novénu je možné modliť sa súkromne...

Komentáre k nedeľným čítaniam

Komentáre k textom 2. veľkonočnej nedele A 1. čítanie: Sk 2, 42-47      Z literárneho hľadiska je tento úryvok súhrnom, syntézou predchádzajúcich detailných správ o príchode Ducha Svätého (Sk 2, 1-13), o Petrovej reči a jej účinkoch (2,...

Informačný servis nitrianskej diecézy