Postiť sa alebo…?

PÔSTNA DISCIPLÍNA PLATNÁ NA SLOVENSKU      Pápež Pavol VI. vydal 17.2.1966 apoštolskú konštitúciu „Paenitemini“, ktorou uviedol v Cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich katolíkov. Hneď v úvode sa...

Pôst 2017

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).                          Drahí farníci, deti a mládež,      každé obdobie prináša svoje čaro. Prežili sme vianočné sviatky a teraz stojí pred nami obdobie pôstu. S pôstom sa spája odriekanie, umŕtvovanie, disciplína… Neznie...

Farské oznamy – 8. nedeľa v Cezročnom období

     Slová dnešného evanjelia patria k jadru Ježišovej výzvy ľuďom, sveta: Vytvorte si správnu stupnicu hodnôt, aby ste vedeli, čo je najskôr dôležité a čo nasleduje až za tým. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým...

Farské oznamy – 7. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo nás učí s nádejou túžiť po tom, čo očakávame, aby sme uprostred premien nášho života pevne priľnuli k tomu, v čom je pravá radosť a jediná pevná opora. I dnes Boh chce a môže prehovoriť do konkrétnej životnej...

Farské oznamy – 6. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám pripomína, že čnosti kresťana nie sú nejaké nadľudské, hrdinské činy, ale každodenné verné odpovedanie na volanie Božej lásky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316-349, Dolné Lefantovce č. domov 40-59. V...

Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca....

Informačný servis nitrianskej diecézy