3. adventná nedeľa A

     Pochybnosti o identite Ježiša ako Mesiáša nemal iba Ján, ale máme ich i my. Po úspešnom prežití Adventu by sa mali rozplynúť. Aby sa tak stalo, potrebujeme o Ježišovi nielen počuť, ale ho i uvidieť, ako Ján....

2. adventná nedeľa A

     Doprajme si čas na prípravu – obrátenie nášho vnútra. Iba pripravené srdce bude schopné prijať prichádzajúceho Pána. Bolo by veľkou škodou minúť sa s ním alebo ho nespoznať. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni....

1. adventná nedeľa A

     Adventný čas nám v súlade s dnešným evanjeliom pripomína, že nemožno čakať „až niekedy“ bude pokoj“, ale čakať, že Ježiš sa sám stane naším pokojom, a to už teraz. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné...

Advent 2019

     „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).                                              Milí farníci, deti a mládež,     ...

Krista Kráľa

     Pri pohľade na Pána Ježiša na kríži skúsme dnes pochopiť, že Kristovo kráľovstvo sa nepresadzuje silou, násilím, ale láskou. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné...

33. nedeľa v Cezročnom období

     Pri očakávaní druhého príchodu Ježiša Krista dostávajú rozmery nášho času charakter večnosti, čím sa minulosť, prítomnosť i budúcnosť odohrávajú  v jednom okamihu – teraz. A to je pre nás pozvanie prijať Ježiša Krista. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy