Farské oznamy – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

      Nový kalendárny rok začíname každoročne pod ochranou Panny Márie, ktorej ho chceme zveriť. Ona nám prináša pokoj, ktorý nám môže vyprosiť u svojho Syna. Ten ho svojím príchodom priniesol všetkým ľuďom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Vianoce 2016

“A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu” (Jn 1, 14).                       Drahí farníci, milé deti, mládež,      už niekoľko týždňov môžete sledovať internetovú stránku našej farnosti. Aj...

Farské oznamy – Slávnosť Narodenia Pána

      Boh sa stáva človekom a prichádza s jasným cieľom – zachrániť človeka a otvoriť mu nebo. Cirkev na celom svete sa raduje z neuveriteľnej udalosti, ktorá hovorí o tom, aký je Boh a aký má vzťah k človeku. Upratovanie kostolov:...

Farské oznamy – 4. adventná nedeľa

     Dnes sa presviedčame o tom, že Mesiáš je Božím darom a tento dar privádza na svet ten, kto je pred Bohom chudobný, nerobí si pred ním nároky na odmenu a dá sa ním viesť. Upratovanie kostolov: Horné...

Farské oznamy – 3. adventná nedeľa

Dnešné Božie slovo v nás chce upevniť vieru v Boha, ktorý pomáha, i keď to nepozorný človek nevidí. Božia sila neničí, ale hojí a zachraňuje. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov  1-34, Dolné Lefantovce k Vianociam v sobotu o 14.00. V pondelok...

Advent 2016

POVAHA ADVENTNÉHO OBDOBIA adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána,...

Informačný servis nitrianskej diecézy