Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

    Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva...

Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

     6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď s nami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť...

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

     Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich srdciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce...

Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

      Nedeľa Dobrého pastiera nás privádza k zamysleniu, že Boh pozná každého po mene a nikdy si nás navzájom nespletie, pretože je ako pastier, ktorý dobre pozná svoje ovce. Nám sa však môže stať, že ho...

Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

     Tretí veľkonočný týždeň nám otvára ďalší pohľad na zmŕtvychvstalého Ježiša – prostredníctvom emauzských učeníkov nám pomáha spoznať Nepoznaného a odhaliť jeho nevyhnutnú prítomnosť v našom živote. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán...

Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

     Viera nie je iba zdedenou skutočnosťou, ale treba sa k nej prepracovať vlastnými silami ako apoštoli posilnení živým Pánom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 1-19. Vo štvrtok v Dolných...

Informačný servis nitrianskej diecézy