3. pôstna nedeľa

     Vo svojom obrátení by sme mali byť trpezliví so sebou i s inými, ako je Boh trpezlivý s každým z nás; pritom nezabúdajme, že aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210–244, Dolné...

2. pôstna nedeľa

     Dnešné evanjelium nás učí, že vystupovať na vrch znamená duchovne rásť a tak sa približovať, byť bližšie k Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 20–39. Vo štvrtok v Dolných Lefantovciach a...

1. pôstna nedeľa

     Dnešné evanjelium nás upozorňuje na skutočnosť, že diabol pôsobí aj dnes – ponúka nám iný plán, ako je Boží, rozhodnutie pre iné dobro, než aké nám ponúka Boh. Jeho sila sa prejavuje v tých, ktorí...

Pôst 2019

„Zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery“ (Hebr 12, 1-2).                                            Milí farníci, deti a mládež,...

8. nedeľa v Cezročnom období

     V príprave na Pôstne obdobie nás dnes Božie slovo vyzýva k zmene nášho pohľadu na život iných a na zmenu svojho života a zmýšľania našich sŕdc. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán...

7. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš predstavuje dokonalosť Božej lásky, ktorá sa nezastaví ani pred nepriateľmi a nepriateľstvom. Že Ježiš nezostal iba pri slovách si môžeme uvedomiť pri každom pohľade na jeho kríž. Jeho slovo a...

Informačný servis nitrianskej diecézy