26. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes sme mohli pochopiť, že nemožno oddeľovať slávenie eucharistie a modlitbu od života. Nie sme kresťania iba v kostole. Pravá nábožnosť sa realizuje a overuje v každodennom živote. Vtedy sa stávame duchovne bohatí. Upratovanie kostolov: Horné...

25. nedeľa v Cezročnom období

    Božie slovo dnešnej nedele nám pripomína, že pre kresťana má veľký význam nielen to, čo je užitočné, prospešné a aktuálne výnosné. Kresťan sleduje cieľ! A tak to, čo sa iným zdá byť zbytočné, je pre kresťana...

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

     Dnešná liturgia nám hovorí, že bolestná Matka zostane, dokedy tu bude ľudstvo, prototypom, modelom, príkladom človeka, ktorý v tichosti unesie svoju bolesť a má odvahu a silu verne zostať pri bolesti druhého. Počas celého týždňa sa...

23. nedeľa v Cezročnom období

     Spojnicu myšlienok dnešného evanjelia treba hľadať nielen v pripravenosti sa na uskutočnenie nejakej úlohy, ale predovšetkým v schopnosti dokončiť ju. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

22. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešná bohoslužba nás chcela poučiť o pravom umení života, ktoré spočíva v službe. K nej nám dal príklad pravý umelec a znalec života – sám Pán Ježiš. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č....

21. nedeľa v Cezročnom období

     Aj dnes sa Boh prihovára osobne ku každému z nás. Veriaceho človeka nepoznáme podľa toho, že stále hovorí o Bohu, o náboženstve. Viera sa prejavuje v skutkoch, ale predsa ju treba niekedy vyjadriť i slovami. Upratovanie kostolov: Horné...

Informačný servis nitrianskej diecézy