Advent 2016

POVAHA ADVENTNÉHO OBDOBIA adventnou nedeľou začíname nový cirkevný rok. Počas 4. nedieľ sa budeme pripravovať na príchod Ježiša Krista – Vykupiteľa a Spasiteľa. Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána,...

Farské oznamy – 2. adventná nedeľa

Dnes na 2. adventnú nedeľu nám prorok Izaiáš predstaví Božie kráľovstvo a Ján Krstiteľ nám k nemu ukáže cestu. Vykročiť však musíme sami. Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať!...

Informačný servis nitrianskej diecézy