24. nedeľa v Cezročnom období

     Peter v evanjeliu vyznal svoju vieru v Pána Ježiša a zároveň ho predstavil. Dnes je na nás, aby sme urobili to isté svojím životom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce č. domov  100–119....

23. nedeľa v Cezročnom období

Prichádzame na sv. omše, aby sme spolu s Kristom ďakovali Bohu a vzdávali mu chválu za jeho dobrodenia voči nám a aby sme sa otvorili pre jeho potreby. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán...

22. nedeľa v Cezročnom období

Dnešné Božie slovo nás upozorňuje na nesúlad medzi srdcom a našimi náboženskými prejavmi; aby sme neuctievali Boha iba perami, ale aby aj naše srdce bolo otvorené pre neho. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné...

21. nedeľa v Cezročnom období

     Základná voľba, rozhodnutie sa pre Boha charakterizuje náš život. Je to voľba často veľmi dramatická, vytvorená z kríz a stretnutí, voľba, ktorá nás stavia na druhé miesto a jednoznačne dáva prednosť Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

20. nedeľa v Cezročnom období

     Do nasledujúcich dní tohto týždňa vykročme s myšlienkou, že Eucharistia je predovšetkým Kristovo vďakyvzdanie nebeskému Otcovi, ku ktorému sa v spoločenstve Cirkvi pripájame my všetci každou svätou omšou. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315,...

19. nedeľa v Cezročnom období

     Krízy viery boli, sú a budú, každý je s nimi konfrontovaný. Ale nie práve v nich sa viera, ktorá je hlavne Božím darom, nezušľachťuje a neupevňuje? A práve v kríze si môžeme overiť, nakoľko sme tento Boží dar prijali. Upratovanie...

Informačný servis nitrianskej diecézy