Advent 2018

„Bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán… aby vás nenašiel spať…“ (Mk 13, 35-36)                      Drahí farníci, deti a mládež,      prežívame výnimočný čas – Advent. V taliančine sa Advent spolu s obdobím Pôstu zvykne nazývať „tempo...

1. adventná nedeľa

     Adventná doba nám ponúka pohľad aj do budúcnosti, ktorý má byť pokojný a plný nádeje. Budúcnosť je Božia a jej cieľom nie je ľudský pokrok, ale príchod Syna človeka. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

     V Kristovom kráľovstve sa uskutočňuje a žije nový poriadok medziľudských vzťahov, kedy jeden nezištne myslí na druhého a nebojí sa všetko stratiť, aby druhého získal, pričom nestráca ľudskú tvár a hodnoty života. Na budúcu nedeľu bude zbierka na...

33. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo hovorí o katastrofách – ale napriek tomu je radostnou zvesťou, že náš život nesmeruje len k smrti, ale i k zmŕtvychvstaniu – tak, ako sa to modlíme v závere Vyznania viery: „Verím vo vzkriesenie tela a vo...

32. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium hodnotí naše skutky, ktoré by mali smerovať k tzv. „neviditeľnej dobrote“ a odovzdať Bohu celých seba, aj to posledné, čo je v nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce č. domov...

31. nedeľa v Cezročnom období

     V dnešnom evanjeliu nejde o príkaz lásky orientovaný dvoma smermi, ale o lásku, ktorá vrcholí v Bohu cez lásku k blížnemu. A to je naša oslava a aj obeta daná Bohu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č....

Informačný servis nitrianskej diecézy