6. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné Božie slovo nám chce pripomenúť, že čisté srdce otvára v človeku miesto pre Boha a Boh naše srdce očisťuje. Je teda potrebné stretnutie s ním vo viere. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 35–69, Dolné Lefantovce...

5. nedeľa v Cezročnom období

     Liturgia, ktorú sme práve prežili, nám ponúkla stretnutie Božej moci s našou prázdnotou (vlastnou hriešnosťou) a zároveň Božiu dôverou v naše schopnosti. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 1–34, Dolné Lefantovce č. domov 120–139. V pondelok v Horných...

4. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo je často vystavené odmietaniu a nepochopeniu zo strany poslucháčov, čo je zapríčinené nedostatkom viery a predsudkov. V Božom slove je sila lásky, ktorá sa nezastaví ani pred hnevom a prenasledovaním. Ak je odmietnuté, prejde pomedzi nás...

3. nedeľa v Cezročnom období

     Aby sme dokázali vnímať Božie slovo, musíme už teraz vstúpiť do plodného dialógu s Bohom a nechať ho prehovoriť, aby sa „dnes splnilo toto Písmo…“ na nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316–349, Dolné Lefantovce...

2. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nás vovádza do vzťahu medzi Ježišom a Cirkvou, čo je vyjadrené vzťahom muža a ženy – manželstvom, ktoré má byť založené na duchovných hodnotách. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce...

Krst Krista Pána

     Svojím krstom Ježiš jednoznačne ukázal, že stojí na našej strane – na strane hriešnikov. Vo viere budeme úspešní, ak sa my postavíme na stranu Boha. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 245–279, Dolné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy