2. nedeľa v Cezročnom období A

     V slovách a postoji Jána Krstiteľa pozorujeme dva znaky Kristovho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. Ak sa máme stať svedkami Ježiša Krista, ako sa stal Ján, potrebujeme splniť oba znaky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

Krst Krista Pána

     Svojím krstom sme boli uvedení do spoločenstva Cirkvi a stali sme sa podobnými Kristovi. Je len na nás, aby sme si túto podobnosť zachovali a neustále si ju obnovovali. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 70–104,...

2. nedeľa po Narodení Pána A

     V slovách dnešného evanjelia je vyjadrená celá podstata Vianoc: Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Boh sa stal človekom, aby sa stal každým z nás. A tým, čo ho prijali, dal moc stať sa...

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

     Dnešná liturgia upriamuje našu pozornosť na Božiu rodinu, nevynímajúc ani naše rodiny so situáciami a vzťahmi, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na Božie slovo, ktoré má byť základom každej rodiny. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č....

Vianoce 2019

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 14).                                              Milí farníci, deti a mládež,      čítal som článok s názvom: Vianoce prichádzajú, necháme ich odísť? Písalo sa v ňom o tom,...

4. adventná nedeľa A

     Všetkým nám je zverená radostná zvesť evanjelia – svojím životom ju píšeme a ohlasujeme. O to viac, keď Boha prijímame do svojho života v jeho narodení a príchode medzi nás. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415,...

Informačný servis nitrianskej diecézy