Farské oznamy – 33. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nás napĺňa dôvernými otázkami voči Bohu: „Pane, k čomu ma potrebuješ?“ „Ako najlepšie naplním svoj život?“ „Kadiaľ ma chceš v živote viesť?“ Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov 1–19....

Farské oznamy – 32. nedeľa v Cezročnom období

     Každá svätá omša je dôkazom toho, že nás Pán Ježiš v živote verne sprevádza, že je vo svätej Cirkvi stále prítomný pre nás, pre záchranu nášho života. Možno až vtedy, keď by sa bohoslužba z nášho...

Farské oznamy – 31. nedeľa v Cezročnom období

     Bolo by veľkou škodou, keby i ten najskromnejší kresťan nechápal, že si ho Boh vyvolil tiež k tomu, aby vniesol do sveta trochu Božích darov. I dnešná bohoslužba môže zvýšiť našu pozornosť voči darom, ktorými nás...

Odpustky

     Keď sa spýtame dnešného praktizujúceho katolíka na obsah pojmu odpustky a na odpustkovú prax v Cirkvi, dostane sa nám množstvo mnohokrát rozporuplných odpovedí. Na jednej strane stojí názor, že odpustky sú už zastaralé a po II....

Farské oznamy – 30. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám cez lásku k Bohu a k blížnym pomáha pochopiť, že pokiaľ poznáme a vnímame Božiu blízkosť, nemusí to byť potešením iba pre nás samých. Môžeme to pochopiť ako výzvu k modlitbe za tých, ktorí...

Farské oznamy – 29. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešná nedeľa nás vyzýva zamyslieť sa nad skutočnosťou, či vo svojich modlitbách pamätáme nielen na seba, svojich blízkych, ale aj na predstaviteľov obcí, miest, štátu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy