4. veľkonočná nedeľa

     Dnešná nedeľa – nedeľa Dobrého pastiera – je vo svojom Božom slove vyjadrením vzájomného zjednotenia spoločenstva a jeho jednotlivých členov s Kristom a jeho životom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105–139, Dolné Lefantovce č. domov...

3. veľkonočná nedeľa

    Stojíme pred veľkonočným tajomstvom, prekvapujúcim víťazstvom života nad smrťou. Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš je svedectvom našej viery. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať! Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov...

2. veľkonočná nedeľa

     Veľká noc nás znova a znova uisťuje o tom, že Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou, nad pochybnosťami a neláskou je jednoznačné a definitívne. Kedykoľvek sami odpúšťame, staviame sa na stranu Víťaza – Krista. Kedykoľvek dokážeme Bohu i sebe...

Veľká noc 2018

„Prečo  hľadáte  živého medzi  mŕtvymi. Niet  ho tu. Vstal  z mŕtvych“  (Lk 24, 5-6).                              Drahí farníci, deti a mládež,      sviatky Veľkej noci nie sú len spomienkou na Ježiša Krista, nie sú ani...

Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, ktoré so sebou prináša Božiu novotu, novotu života nezaťaženého hriechom a smrťou. Ak sa má Kristova...

Kvetná nedeľa

     I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy