5. pôstna nedeľa

     Nemali by sme zabúdať na vlastnú osobnú a tiež spoločnú obnovu vo viere a láske a na vďačnosť za naše kresťanské povolanie. Plnosť posolstva spásy môže vstúpiť iba do otvoreného a pripraveného srdca. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

4. pôstna nedeľa

     „Raduj sa, Jeruzalem, zhromaždite sa všetci, čo ste si ho obľúbili; jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.“ Týmito slovami začína liturgia dnešnej radostnej nedele, ktorá vyzýva aj nás k radosti...

3. pôstna nedeľa

Vstúpme do tohto ďalšieho pôstneho týždňa slovami piesne: „Kto bol včera zlý, môže sa dnes zmeniť, kto včera sklamal, môže to dnes napraviť. Kto ešte včera mlčal, nech dnes prehovorí. Kto bol včera mŕtvy, nech...

2. pôstna nedeľa

     Dnes môžeme pochopiť, že veľkonočné udalosti sa netýkajú len života po smrti, ale že znamenajú premenu aj tohto nášho života. V Ježišovom premenení spoznávame, čo dosvedčujú Zákon i proroci: že utrpením s ním vstupujeme do vzkriesenia. Upratovanie...

1. pôstna nedeľa

     Pôstne obdobie je pozvaním do ticha. Na miestach, kde všetko ostatné utícha, pociťujeme Božiu prítomnosť, učíme sa počúvať Boží hlas, obrátiť sa k nemu a spoznať ho ako Jediného. V tomto týždni sú v stredu, piatok a sobotu jarné...

Pôst 2018

     „Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale  tvoj Otec, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 17-18).                       Milí farníci, deti a mládež,...

Informačný servis nitrianskej diecézy