Farské oznamy – 16. nedeľa v Cezročnom období

      Dnešná liturgia nám ponúka možnosť tvorivej činnosti v budovaní dobra pri zachovaní snahy žiť v Božom spoločenstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 280–315, Dolné Lefantovce č. domov 60-79. LITURGICKÝ PREHĽAD  24.07. – 30.07.2017...

Farské oznamy – 15. nedeľa v Cezročnom období

     V tomto týždni môžeme uvažovať nad tým, že Božie slovo je mocné, ale nikomu sa nevnucuje. Môžeme ho odmietnuť alebo prijať. Na dnešný deň pripadá 12. výročie biskupskej vysviacky Mons. Viliama Judáka, nášho diecézneho biskupa....

Farské oznamy – 14. nedeľa v Cezročnom období

    Ježišova radostná zvesť je len pre tých, ktorí už zakúsili zlé zvesti, pre unavených a preťažených. Náš láskavý a pokorný Pán nám v tichosti a vznešenosti prichádza ponúknuť odpočinok od starostí sveta. Prijmime jeho ponuku a takto posilnení vstúpme...

Farské oznamy – 13. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nám Pán Ježiš pripomína, že stratiť život neznamená vzdať sa ho, ale obetovať ho pre dobro blížnych. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 1–19. LITURGICKÝ PREHĽAD  03.07. –...

Farské oznamy – 12. nedeľa v Cezročnom období

     Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej...

Farské oznamy – 11. nedeľa v Cezročnom období

     Každý z nás je pozvaný pridať sa k dvanástim apoštolom a stať sa spolu s nimi robotníkom v žatve. Pouvažujme, ako konkrétne prispejú naše rozhodnutia, ktoré počas tohto týždňa urobíme, k privedeniu žatvy Božieho Kráľovstva k ešte väčšej zrelosti. Na...

Informačný servis nitrianskej diecézy