Úplné odpustky v jubilejnom roku fatimských zjavení

     Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí: 1) ktorí si...

Farské oznamy – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

     Boh poslal na svet svojho Syna a tým vyjadril, aký je k svetu a človeku. Dáva sa poznať ako Trojjediný. Táto Božia výpoveď vyzýva k viere, ktorá sa stáva sama súdom – vyjadruje ľudské prijatie alebo neprijatie Božej...

Farské oznamy – Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

     Duch vzkrieseného Ježiša prináša do života prvotnej Cirkvi nový život: pokoj, radosť, otvorenosť voči druhým, odvahu k prijatiu Ježišovho poslania. Tohto stvoriteľského Ducha dáva Ježiš vdýchnutím a slovom, ako pri každej sviatosti, ktoré si máme dnes...

Farské oznamy – 7. veľkonočná nedeľa

    Ježišova starostlivosť o učeníkov nekončí tým, že ich niečomu naučil. Vedel o ťažkostiach sveta a modlil sa teda za nich, aby vo svete obstáli, a tak aby naplnili svoje poslanie, ktoré od neho dostali. Rovnaká zodpovednosť spočíva...

Farské oznamy – 6. veľkonočná nedeľa

     6. veľkonočný týždeň nám pripomenie radostnú zvesť, že i keď s nami nebude Pán Ježiš vo svojom tele, predsa len nám bude stále nablízku svojím Duchom, a tiež bude pre celú našu farnosť prípravou na slávnosť...

Farské oznamy – 5. veľkonočná nedeľa

     Počas 5. veľkonočného týždňa si máme uvedomovať, že Ježišov domov je v našich srdciach a rodinách a naše miesto, náš domov spočíva v ňom a s ním v Božom kráľovstve. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 350–415, Dolné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy