Farské oznamy – 5. pôstna nedeľa

     5. pôstnou nedeľou sa príprava na veľkonočné sviatky blíži ku koncu a pripravujeme sa na veľkonočné prežitie smrti Pána Ježiša – prechod zo smrti do života – z hriechu k blaženosti. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Farské oznamy – 4. pôstna nedeľa

     Dnešné liturgické texty nám ponúkajú možnosť znovu si uvedomiť a prejsť cestu našej viery. Kresťanská viera predovšetkým znamená prijať nový pohľad na svet, na seba samého a na Boha. Je to vlastne prijatie Ježišovho pohľadu. Upratovanie...

Farské oznamy – 3. pôstna nedeľa

     Božie slovo dnešnej nedele nás vyzýva žiť vieru v Duchu a pravde, teda aj mimo našich oficiálnych náboženských prejavov, jednoducho všade. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 105-139, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V utorok v Dolných Lefantovciach...

Farské oznamy – 2. pôstna nedeľa

     Obidve dnešné čítania nás pripravovali k prežitiu evanjelia: aby sme počuli hlas Otca, ukazujúceho na Syna, aby sme nielen dnes, ale vždy, keď sme na sv. omši, prežili niečo podobné, ako apoštoli na hore Premenenia...

Farské oznamy – 1. pôstna nedeľa

     Pôstna doba ohlasuje tajomstvo hriechu spojeného s tajomstvom odpustenia, čo by malo pomôcť človeku prekonať v oblasti hriechu pesimizmus („ja som už taký, i keď sa toľko snažím“) alebo slepotu („nikomu som nič zlé neurobil a som omnoho...

Postiť sa alebo…?

PÔSTNA DISCIPLÍNA PLATNÁ NA SLOVENSKU      Pápež Pavol VI. vydal 17.2.1966 apoštolskú konštitúciu „Paenitemini“, ktorou uviedol v Cirkvi nový pôstny poriadok, ktorý presne hovorí o dodržiavaní pôstnej disciplíny pre veriacich katolíkov. Hneď v úvode sa...

Informačný servis nitrianskej diecézy