Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

      Nedeľa Dobrého pastiera nás privádza k zamysleniu, že Boh pozná každého po mene a nikdy si nás navzájom nespletie, pretože je ako pastier, ktorý dobre pozná svoje ovce. Nám sa však môže stať, že ho...

Farské oznamy – 3. veľkonočná nedeľa

     Tretí veľkonočný týždeň nám otvára ďalší pohľad na zmŕtvychvstalého Ježiša – prostredníctvom emauzských učeníkov nám pomáha spoznať Nepoznaného a odhaliť jeho nevyhnutnú prítomnosť v našom živote. Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán...

Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

     Viera nie je iba zdedenou skutočnosťou, ale treba sa k nej prepracovať vlastnými silami ako apoštoli posilnení živým Pánom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175-209, Dolné Lefantovce č. domov 1-19. Vo štvrtok v Dolných...

Veľká noc 2017

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta“ (Jn 6,51).                                  Drahí farníci, deti a mládež,     ...

Farské oznamy – Veľkonočná nedeľa

     Dnes je Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána, slávnosť s oktávou. Začíname sláviť veľkonočné sviatky a vstupujeme do Veľkonočného obdobia, čo nás neustále pozýva stretávať sa so zmŕtvychvstalým Kristom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244,...

Farské oznamy – Kvetná nedeľa

     I tento rok dostávame v dnešný deň príležitosť premýšľať vo veľkej dôvere v Božiu moc, naplnení nádejou na jasné Ježišovo víťazstvo, čo Boh prostredníctvom Krista vykonal pre našu spásu. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce k Veľkej noci v utorok...

Informačný servis nitrianskej diecézy